Maatregelen COVID-19

COVID-19. Het Coronavirus en de paardensport

BELANGRIJKE INFORMATIE clublessen en wedstrijden

Maandagavond 28 september 2020 kondigden premier Rutte en minister De Jonge tijdens de Persconferentie van het Kabinet aangescherpte maatregelen aan. De maatregelen gelden per 29 september 2020 18.00 uur voor minimaal 3 weken (20 oktober 2020) om het Corona-virus beter onder controle te krijgen.

Het is duidelijk dat het aantal besmettingen stijgt en er aangepaste regels nodig zijn om het virus in te perken. Dit heeft voor ons als vereniging ook consequenties, zowel tijdens de lessen als voor de wedstrijden. Gelukkig mogen de clublessen en wedstrijden met de nieuwe maatregelen in grote lijnen op dezelfde wijze doorgaan. Dit kan alleen indien wij ons allen aan deze maatregelen (blijven) houden.

 Onderstaand de geldende maatregelen op een rij:

 Algemene richtlijnen:

 1. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, tot officials én tot onze medewerkers; Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals begeleiding tijdens het op- en afzadelen) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten.
 2. Bij verkoudheidsklachten, koorts, hoesten etc. (of in het gezin) blijf thuis.

 Aanvullende algemene richtlijnen

 1. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training of wedstrijd;
 2. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar
 3. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les, training en/of wedstrijd;
 4. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en wedstrijden; Uitzondering hierop is dat bij wedstrijden alleen noodzakelijke begeleiding aanwezig mag zijn zoals een chauffeur, groom of voorlezer.
 5. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties zijn gesloten t/m 20 oktober 2020.
 1. Nadere toelichting:

Algemeen
Het standpunt van het kabinet is dat mensen moeten kunnen blijven sporten. Dat betekent dat de gebruikelijke trainingen en lessen door kunnen blijven gaan mits de anderhalve meter afstand, voor personen vanaf 13 jaar, gewaarborgd blijft. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten. Op- en afzadelen hoort bij paardrijden als sportactiviteit.

De sportsector is vrijgesteld van de maximum aantallen van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Ook de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen geldt niet voor een sportteam tijdens de beoefening van de sport.

Voorafgaand en na afloop van een training of les houden ruiters van 13 jaar en ouder anderhalve meter afstand tot elkaar en anderen en geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen wél. Het is de bedoeling dat ruiters de accommodatie na hun training of les zo spoedig mogelijk verlaten, let hierbij op de verplichte looproute(s).

Sportkantine en horeca
Sportkantines én horeca bij verenigingen en commerciële sportaanbieders moeten vanaf 29 september 18.00 uur voor 3 weken (20 oktober 2020) gesloten worden. Dit geldt voor alle horeca die aan een sportgelegenheid verbonden is. *De kantine is tijdens wedstrijden alleen open voor ruiters en amazones om zich bij het secretariaat aan te melden. In de kantine zijn verplichte looproutes. Bij binnenkomst in de kantine dient iedereen een gezondheidscheck te doen en zijn gegevens achter te laten.

Clublessen
Vanaf 29 september 18.00 uur mag er geen publiek meer bij trainingen en lessen zijn, alleen noodzakelijke begeleiding voor de uitoefening van de sport. Dat betekent dat ouders vanaf die datum dus ook niet meer naar trainingen en lessen van hun kinderen mogen kijken. Ouders en/of begeleiders kunnen tussendoor naar huis gaan of bijvoorbeeld in de auto wachten.

Wedstrijden
Wedstrijden en evenementen in de paardensport zijn toegestaan. Vanaf 29 september 18.00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn, alleen noodzakelijke begeleiding voor de uitoefening van de sport. Per ruiter mag er maximaal één begeleider* naar een wedstrijd mee, voor noodzakelijke begeleid. *De begeleider (voorlezer) is toegestaan rond de rijbaan.

Wij verzoeken de ruiters / amazones ná de proef zo spoedig mogelijk de losrijbaan te verlaten. Na afloop van de proef wordt het protocol zo spoedig mogelijk verwerkt op het wedstrijdsecretariaat. De protocollen zijn daarna mee te nemen op de tafel in de hal van de manege (naast de deur van de kantine). Houd ook hier 1,5 meter afstand tot elkaar. Sporters moeten na de sportactiviteit de accommodatie zo snel mogelijk verlaten, een fysieke prijsuitreiking is voor de komende drie weken, dus niet mogelijk*. Zo spoedig mogelijk na de laatste ruiter / amazone in de rubriek wordt de uitslag bekend gemaakt op:

Betaling inschrijfgeld: Omdat de kantine gesloten is, graag het inschrijfgeld:

 • €12,50 springen paarden
 • €8,00 springen pony’s
 • €11,00 dressuur paarden
 • €8,00 dressuur pony’s

overmaken op onze bankrekening, uiterlijk de vrijdag tot 12:00 uur voorafgaand aan het wedstrijdweekend. Ons bankrekeningnummer is: NL88 RABO 0152 0146 40 t.n.v. Ruitersportvereniging St. Lambertus. In de omschrijving vermelden: naam, datum wedstrijd en rubriek.

*Meer informatie over de prijsuitkering volgt z.s.m.

Volg de instructies van officials, ringmeester en/of manegepersoneel op! Uitgangspunt is dat we zorgen voor een veilige sportomgeving voor zowel organisatie, vrijwilligers, officials als deelnemers.

Wij roepen iedereen op om zich echt aan deze regels te houden! Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, is de kans groot dat ze niet verder aangescherpt worden en dat begeleiders dus mogen blijven kijken bij de clublessen en wedstrijden/evenementen.  

 Alleen SAMEN krijgen wij het Corona-virus onder controle!


 
Heb je nog vragen? E-mail naar wedstrijden@rsv-st-lambertus.nl
 
Dank voor jullie begrip en medewerking en tot snel!

 

Bestuur RSV St. Lambertus

 

Bron: KNHS
*Een uitgebreide uitleg van de Corona maatregelen toegepast op de hippische sport, is te vinden op de site van de knhs: https://www.knhs.nl/nieuws/2020/corona-update-extra-maatregelen-van-29-september-tm-20-oktober/
*Overzicht meest gestelde vragen: 
https://www.knhs.nl/nieuws/2020/corona-update-veelgestelde-vragen-nieuwe-maatregelen/

Bron: Rijksoverheid
*Overzicht meest gestelde vragen over het coronavirus en sport : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport

Bron: NOC*NSF
https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen